Customize vSphere

Customizing EKS Anywhere on vSphere

Import OVAs

Importing EKS Anywhere OVAs to vSphere

Custom Ubuntu OVAs

Customizing Imported Ubuntu OVAs